Способи опису руху тіла

 

Кінематичний опис руху – це завдання положення тіла відносно даної системи відліку в будь-який момент часу або, іншими словами, завдання закону руху тіла.

Існує три основних способи опису механічного руху: векторний, координатний і природний. Вибір способу опису залежить від умов конкретної задачі.

Векторний спосіб опису руху

Векторний спосіб опису руху – це опис зміни радіус-вектора матеріальної точки в просторі з плином часу.

Координатний спосіб опису руху

Координатний спосіб опису руху – опис зміни в часі координат точки в обраній системі відліку.

При координатному способі положення точки у просторі визначається трьома координатами (рис.2). Вибір системи координат залежить від конкретної задачі. Можна працювати у декартовій (прямокутній) системі, іноді буває зручніше сферична або циліндрична системи координат.

В декартовій системі координат положення точки визначається трійкою чисел (x,y,z) — її декартовими координатами.

Природний спосіб опису руху

Природний спосіб опису руху – опис руху вздовж траєкторії. Цим способом користуються, коли траєкторія точки заздалегідь відома.

Посилання на основну публікацію