Система відліку

Будь-яке фізичне явище являє собою послідовність подій.

Будь-яке фізичне явище являє собою послідовність подій. Для опису будь-якої події необхідно мати систему відліку.

Система координат X, Y, Z, тіло відліку (матеріальна точка), з яким вона пов’язана, і годинник для вимірювання часу утворюють систему відліку, щодо якої розглядається рух тіла.

Тілом відліку називають тіло, по відношенню до якого розглядають зміна положення інших тіл в просторі.

З тілом відліку зв`язується система координат, яка вдає із себе точку відліку. Для визначення положення тіла в просторі в будь-який момент часу необхідно задати початок відліку часу.

При вирішенні кожного конкретного завдання вибирають зручну систему відліку і зручну систему координат, а годинник (ідеальні) в кожній системі відліку потрібні лише одні. Однак, тіло відліку, початок відліку і напрямки координатних осей вибираються довільно.

На відміну від геометрії, розглядаючи фізичні явища, при довільному побудові координатної системи неявно маються на увазі дві важливі властивості простору у вакуумі: однорідність і ізотропності.

Однорідність – це тотожність всіх точок простору. Це дуже істотна властивість, яке дозволяє користуватися фізикою. Закони фізики однакові в різних точках Землі, як і в межах Сонячної системи, що і дозволяє поміщати початок відліку в будь-яку зручну точку. Повертаючи координатну систему навколо початку мається на увазі, що від цього нічого не може змінитися. Але це означає, що всі напрямки, що йдуть від даної точки, тотожні за своїми властивостями. Це і є ізотропних простору.

Види систем відліку можуть бути різні: нерухома, рухома, інерціальна, неінерційній. Систему відліку можна вибрати довільно. При кінематичних дослідження все системи відліку рівноправні, а в задачах динаміки найзручніше інерціальні системи відліку, так як в них характеристики руху мають більш простий вигляд.

Посилання на основну публікацію