Силові лінії магнітного поля

Математично магнітне поле описується за допомогою такої математичної конструкції як векторне поле. В векторному полі кожній точці в просторі ставиться у відповідність вектор (в даному випадку – магнітній індукції).

Або, що рівносильно, для повного опису магнітного поля необхідно задати три функції (компоненти вектора індукції Bx, By, Bz), кожна з яких залежить від трьох аргументів (координат точки x, y, z).

Для наочного уявлення цього поля (як і будь-якого векторного поля) зручно використовувати силові лінії.

Силовими лініями магнітного поля називаються лінії, дотичні до яких в кожній точці збігаються з напрямом вектора магнітної індукції.

З властивостями силових ліній, властивих магнітному полю, ми познайомимося пізніше, зараз тільки нагадаємо властивості таких ліній, які загальні для будь-яких векторних полів:

  • Силові лінії магнітного поля не перетинаються;
  • Силові лінії магнітного поля не мають зламів.

За визначенням, напрям вектора магнітної індукції збігається з напрямком магнітної стрілки, тому силові лінії можна «побачити». Для цього треба взяти багато стрілок і розташувати їх в досліджуваній області. Їх орієнтація покаже структуру магнітного поля в даній області.

В якості таких стрілочок можна використовувати залізні ошурки, які вишиковуються уздовж силових ліній. Таким способом можна отримати картини силових ліній магнітного поля, яке створюється різними джерелами. Ці «картинки» часто (не надто вдало) називають магнітними спектрами.

Посилання на основну публікацію