Сили взаємодії між молекулами і атомами

Чому рідини і тверді тіла не розпадаються на окремі молекули, хоча молекули розділені проміжками і безладно рухаються? Чому важко зламати палицю, розтягнути або стиснути тверде тіло? Чому, зламавши палицю, не можна відновити її первісний вигляд?

Відповідь на ці питання дає третє положення молекулярно-кине-тичної теорії будови речовини:

частинки речовини взаємодіють між собою.

Проробимо досвід. Опустимо на поверхню води, налитої в посудину, скляну пластину, попередньо прикріпивши до неї динамометр (рис. 66, а). Знадобиться деяке зусилля, щоб відірвати пластину від поверхні води. Про це буде свідчити розтягнення пружини динамометра (рис. 66, б). Причина спостережуваного явища полягає в тому, що між молекулами діють сили тяжіння.

Виникає питання: чому, незважаючи на те що між молекулами є проміжки, тіла так само важко стиснути, як і розтягнути? Справа в тому, що поряд з силами тяжіння між молекулами діють сили відштовхування. Якби діяли тільки сили тяжіння, то молекули злиплися б один з одним і між ними не було б проміжків, а цього не відбувається.

Посилання на основну публікацію