Сила в динаміці

Силою в механіці називають величину, яка є мірою взаємодії тіл. Ми постійно зустрічаємося з різними випадками взаємодії тіл один на одного, що призводить до зміни швидкості не тільки всього тіла, але і його окремих частин. Швидкість тіла змінюється тим більше, чим менше його маса.

Часто не вказується, яке тіло і як діяло на дане тіло. Просто кажуть, що на тіло діє сила, або донього прикладена сила. Отже, силу можна розглядати як причину зміни швидкості руху.

Одне тіло може діяти на інше як безпосереднім контактом (тиск, тертя), так і за допомогою створюваних тілами полів (гравітаційне поле, електромагнітне поле).

Сила є векторною величиною, і має не тільки чисельне значення, а й напрямок. Позначається буквою Сила в динаміці, модуль сили – F. Пряма, уздовж якої спрямована сила, називається лінією дії сили.

Говорячи про силу, що діє на тіло, важливо вказати, до якої точки тіла вона прикладена. На кресленні силу зображують у вигляді відрізка прямої зі стрілкою на кінці. Точка прикладання сили – початок відрізка (точка А). Довжина відрізка в певному масштабі позначає модуль сили. Якщо мова про абсолютно твердому (не деформуються) тілі, то вважається, що сила прикладена до будь-якій точці на лінії її дії. Інша річ – деформуються тіла. Якщо пальцем натиснути на шматок пластиліну або ластик, він змінить свою форму (деформується). Або інший приклад – дошка, що лежить на опорах. Дошка прогнеться, якщо на неї покласти вантаж, тобто середина дошки переміститься на більшу відстань, ніж її краю.

Отже, результат дії сили на тіло залежить від її модуля, напрямку і точки прикладання. Іншими словами, сила – векторна величина, яка характеризується чисельним значенням, напрямком в просторі і точкою докладання.

Одиницею сили в СІ прийнято ньютон (Н). Один ньютон (1 Н) – це сила, яка за 1 з змінює швидкість тіла масою 1 кг на 1 м / с. Часто на практиці застосовуються кілоньютонах (1 кН = 1000 Н) і мілліньютони (1 мН = 0,001 Н).

Посилання на основну публікацію