Сила Лоренца, її напрямок і величина

На будь-яку частинки, яка має заряд, в магнітному полі діє деяка сила, яка називається силою Лоренца.

Дана величина залежить від того, наскільки швидко пересувається частка в поле, від величини поля, від заряду частинки, а також від кута між швидкістю і полем.

Зверніть увагу на малюнок: Якщо розглядати індукцію і швидкість, то можна відзначити, що величини лежать в одній площині. Що стосується сили Лоренца, то вона завжди спрямована перпендикулярно до площини магнітного поля.

Визначити напрямок сили Лоренца можна за допомогою наступного правила, аналогічного правилом для знаходження сили Ампера:

Сила Лоренца

Чотири пальці лівої руки повинні бути спрямовані в ту ж сторону, куди рухається частинка. Лінії магнітного поля проникають в долоню. Відігнутий на 90 градусів великий палець вкаже на напрямок сили Лоренца. Даною правило справедливо для позитивно зарядженої частинки. У випадку з негативною часткою швидкість направлена ​​в протилежну сторону.

Посилання на основну публікацію