Сила — фізична величина

Коли одне тіло діє з деякою інтенсивністю, цей процес називається взаємодією. В результаті даного процесу тіла починають набувати прискорення.

Сила – фізична величина, яка характеризує взаємодію.

Так як дана ФВ є векторної, то її величина може приймати від’ємне значення.

Основною одиницею виміру сили є 1Н. Засобом виміру сили є динамометр. Він заснований на Законі Гука – чим більша сила прикладається до пружини, тим більше вона розтягується або стискається.

Існує три умови, що характеризують сили:

  • її напрямок – наприклад, для того, щоб переміщати тіло горизонтально, не потрібно тиснути на нього зверху вниз;
  • точка, до якої вона прикладається – Щоб переважити шальки терезів, вантаж слід покласти на один з важелів;
  • її величина – для того, щоб зрушити з місця тіло, слід докласти силу, яка буде більше, ніж сила тертя.
Посилання на основну публікацію