Сила Ампера, її напрямок і величина

Істотною відмінністю від електричного поля, де сила взаємодії залежить тільки від величини заряду і відстані між ними, є те, що в магнітному полі існує ряд факторів, а також кілька сил, які діють на провідник зі струмом і частки в магнітному полі.

Однією з таких сил є сила Ампера. Дана сила діє на будь-який провідник, по якому біжить струм. Навколо всіх частинок, які мають спрямований рух, діють сили, в результаті чого на весь провідник діє деяка сила.

Для визначення напрямку цієї сили використовують правило лівої руки:

Покладіть провідник подумки на ліву руку так, щоб напрямок струму, який по ньому біжить, збігалося з напрямком чотирьох пальців. Лінії магнітного поля повинні подумки входити всередину долоні. В такому випадку напрямок сили Ампера співпаде з великим пальцем.

Для визначення величини сили Ампера слід скористатися наступною формулою:

Сила Ампера

Можна зробити висновок, що сила залежить не тільки від величини магнітної індукції і струму, а й від розмірів і розташування провідника щодо ліній магнітного поля.

Посилання на основну публікацію