Шифратори

Шифратор (coder) – це комбінаційний пристрій, що виконує функції, зворотні дешифратор. При подачі сигналу на один з його входів (унітарний код) на виході повинен утворитися відповідний двійковий код.

Якщо число входів шифратора одно 2 “, то число виходів, очевидно, має бути рівним п, тобто числу розрядів двійкового коду, яким можна закодувати 2” ситуацій.

Проілюструємо синтез схеми шифратора при n = 3. Крім звичайних шифраторів існують також пріоритетні шифратори. Такі шифратори виконують більш складну операцію. При роботі ЕОМ та інших пристроїв часто вирішується завдання визначення пріоритетного претендента на обслуговування. Кілька конкурентів виставляють свої запити на обслуговування, які не можуть бути задоволені одночасно. Потрібно вибрати, кому надається право першочергового обслуговування. Найпростіший варіант завдання – присвоєння кожному джерелу запитів фіксованого пріоритету. Наприклад, група з восьми запитів R7, …, Rq (R – від англ. Request – запит) формується так, що вищий пріоритет має джерело номер сім, а далі пріоритет зменшується від номера до номера. Наймолодший пріоритет у нульового джерела – він буде обслуговуватися лише за відсутності всіх інших запитів. Якщо є одночасно декілька запитів, обслуговується запит з найбільшим номером.

Пріоритетний шифратор виробляє на виході двійковий номер старшого запиту. При наявності всього одного порушеної входу пріоритетний шифратор працює так само, як і двійковий. Тому в серіях ІС двійковий шифратор як самостійний елемент може бути відсутнім. Режим його роботи – окремий випадок роботи пріоритетного шифратора.

Посилання на основну публікацію