Щот аке гази

Гази – найпростіший об’єкт для вивчення в молекулярно-кінетичної теорії. Чому? Справа в тому, що середні відстані між частинками газів набагато перевищують розміри самих частинок. У проміжках між зіткненнями частки газу проходять відстані, на кілька порядків перевищують власні розміри (рис. 2.3).

Наприклад, в повітрі при нормальних умовах довжина вільного пробігу молекули складає приблизно 10-5 см. Це на три порядки перевищує середній розмір молекули (10-8 см).

При таких великих відстанях між частинками сили міжмолекулярної взаємодії виявляються досить незначними. У багатьох ситуаціях взаємодією частинок газу на відстані можна знехтувати і враховувати лише їх співудару один з одним. Ось чому вивчати гази набагато простіше, ніж рідини або тверді тіла.

Не відчуваючи сильного тяжіння з боку інших частинок, кожна частка газу володіє повною свободою пересування і може опинитися в будь-якому місці судини. Тому гази не мають ні фіксованою форми, ні фіксованого обсягу. Ми можемо помістити дану порцію газу в який завгодно посудину, і газ незмінно займе весь наданий йому обсяг. Залежно від обсягу судини будуть змінюватися лише середні відстані між частинками газу.

Здатність газів міняти свій обсяг знаходить найширше застосування в техніці. Функціонування теплових двигунів і багатьох інших пристроїв заснована в кінцевому рахунку на тому, що газ при розширенні переміщує поршень і здійснює роботу.

Посилання на основну публікацію