Що таке релятивістська кінематика

Нагадаємо, що основним завданням механіки є опис руху, а саме – з’ясування того, як змінюються координати тіла з плином часу.

Для опису руху потрібно мати систему відліку. У класичній механіці, як ми знаємо, в систему відліку входять три об’єкти: тіло відліку (щодо якої розглядається рух), жорстко пов’язана з тілом відліку система координат, а також годинник для вимірювання часу. Спостерігач, що знаходиться в даній системі відліку, має можливість вимірювати координати тіла і зіставляти ці координати з показаннями годин. У результаті спостерігач отримує залежність координат тіла від часу; розташовуючи такою залежністю, він може знайти швидкість тіла та інші кінематичні величини.

Посилання на основну публікацію