Що таке речовина у фізиці і хімії?

Вивчаючи в рамках шкільного або вузівського курсу різні напрямки науки, нескладно помітити, що вони дуже часто оперують поняттям речовини.

Але що таке речовина у фізиці і хімії, в чому різниця між визначеннями цих двох наук? Постараємося розглянути докладніше.

Що таке речовина у фізиці?

Класична фізика вчить, що матерія, з якої складається Всесвіт, знаходиться в одному з двох основних станів – у вигляді речовини та у вигляді поля. Речовиною в фізиці називають матерію, що складається з елементарних частинок (здебільшого це нейтрони, протони й електрони), що утворюють атоми і молекули, які мають масу спокою, відмінною від нуля.

Речовина представлено різними фізичними тілами, що володіють рядом параметрів, які піддаються об’єктивним вимірам. У будь-який момент можна виміряти питому вагу і щільність досліджуваного речовини, його пружність і твердість, електропровідність і магнітні властивості, прозорість, теплоємність і т.д.

Залежно від виду речовини і зовнішніх умов, ці параметри можуть змінюватися в досить широких межах. У той же час кожному типу речовини властивий певний набір постійних характеристик, що відображають його якісні показники.

Агрегатні стани речовин

Всі існуючі у Всесвіті речовини можуть перебувати в одному з агрегатних станів:

 • у вигляді газу;
 • у вигляді рідини;
 • в твердому стані;
 • у вигляді плазми.

При цьому багатьом речовинам властиві перехідні, або прикордонні стани. Найбільш поширеними з них є:

 • – аморфні, або склоподібні;
 • – рідкокристалічні;
 • – високоеластичні.

Крім того, деякі речовини при особливих зовнішніх умовах можуть переходити в стану надплинності і надпровідності.

Що таке речовина в хімії?

Хімічна наука вивчає речовини, що складаються з атомів, а також закони, за якими відбуваються перетворення речовин, звані хімічними реакціями. Речовини можуть перебувати у вигляді атомів, молекул, іонів, радикалів, а також їх сумішей.

Хімія ділить речовини на прості, тобто ті, які складаються з атомів одного виду, і складні, що складаються з різних видів атомів. Прості речовини називають хімічними елементами: з них, як з цеглинок, складаються всі речовини в світі.

В ході хімічної реакції речовини взаємодіють один з одним, обмінюючись атомами і атомними групами, в результаті чого утворюються нові речовини. У той же час хімія не розглядає процеси, при яких відбуваються зміни в атомарної структурі: кількість і види атомів, що беруть участь в реакції, завжди залишаються незмінними.

Всі прості речовини зведені в так звану періодичну таблицю елементів, яка була створена російським ученим Д.І. Менделєєвим. У цій таблиці прості речовини розставлені в порядку зростання їх атомних мас і згруповані за властивостями, що істотно спрощує їх подальше вивчення.

Органічні і неорганічні речовини

У сучасній хімії прийнято поділ всіх речовин на дві основні групи: неорганічні і органічні. До неорганічних речовин відносяться:

 • оксиди – сполуки хімічних елементів з киснем;
 • кислоти – сполуки, що складаються з атомів водню і так званого кислотного залишку;
 • солі – речовини, що складаються з атомів металу і кислотного залишку;
 • основи, або луги – сполуки, що складаються з металу і гідроксильної групи або кількох груп;
 • амфотерні гідроксиди – речовини, які мають властивості підстав і кислот.

Існують і більш складні з’єднання неорганічних елементів. Всього налічується до півмільйона різновидів неорганічних речовин.

Органічні речовини – це сполуки вуглецю з гідрогеном і іншими хімічними елементами. Здебільшого вони представляють собою складні молекули, що складаються з великої кількості атомів. Існує безліч різновидів органічних речовин, в залежності від їх складу і молекулярної будови. Всього на поточний момент науці відомо понад 20 мільйонів різновидів органічних речовин.

Посилання на основну публікацію