Що таке лазер

Лазер (оптичний квантовий генератор) – видатне досягнення фізики XX століття. Унікальні властивості лазерного променя знаходять застосування в найрізноманітніших сферах – від потужних промислових агрегатів до дрібної побутової техніки.

Слово laser утворено першими літерами фрази Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Дослівний переклад такий: «посилення світла за допомогою вимушеної емісії випромінювання». У російській мові використовується більш короткий термін вимушене випромінювання або індуковане випромінювання (слово «емісія» опускається). Явище індукованого випромінювання, яке ми зараз обговоримо, становить фізичну основу дії будь-якого лазера.

Посилання на основну публікацію