Що таке фотони

У результаті дослідження явищ, пов’язаних із взаємодією світла і речовини (теплове випромінювання і фотоефект), фізики прийшли до висновку, що світло складається з окремих порцій енергії – фотонів. Випромінювання світла, його поширення та поглинання відбувається строго цими порціями.

Фотони мають енергією і імпульсом і можуть обмінюватися ними з частками речовини (скажімо, з електронами або атомами). Як ви пам’ятаєте, такий обмін імпульсом і енергією ми називаємо зіткненням фотона і частинки.

При пружному зіткненні фотон змінює напрямок руху – світло розсіюється. При непружного зіткненні фотон поглинається окремої часткою або сукупністю частинок речовини – так відбувається поглинання світла.

Словом, фотон поводиться як частинка і тому – поряд з електроном, протоном і деякими іншими частками – зарахований до розряду елементарних частинок.

Посилання на основну публікацію