Що таке довжина хвилі у фізиці?

Довжина хвилі – маленький проміжок серед точок простору, де коливальні процеси проходять в єдиних фазах. Вона не підпорядковується координатам і часу.

Довжина хвилі визначається як λ. Через те, що швидкість хвилі – величина постійна, то проміжок дорівнює добутку швидкості на час її розподілу:

λ = vT,

де

  • v – швидкість хвилі;
  • T – період коливань у хвилі;
  • λ – довжина хвилі.

Для того щоб відшукати довжину хвилі, необхідно її швидкість помножити на період коливань.

Посилання на основну публікацію