Що таке адіабатичний процес

Термодинамічні процеси в фізиці характеризуються чотирма параметрами:

  • об’ємом;
  • тиском;
  • температурою;
  • енергією.

Далі будуть розглядатися квазістатичні процеси, в яких зміни відбуваються досить повільно дозволяючи тиску і температурі залишатися постійними в будь-якій точці системи.

Адіабатичним процесом називається квазістатичний процес, в якому загальна теплова енергія системи залишається постійною.

Обчислюючи роботу при адіабатичному процесі, можна сказати, що теплова енергія системи дорівнює 0 (Q = 0) або ΔU = -W.

ΔU – зміна внутрішньої енергії системи;
Q – теплова енергія;
W – робота.
Оскільки, внутрішня енергія ідеального газу U = (3/2) nRT, то:

W = 3 / 2nR (T0-T1)
T0, T1 – початкова і кінцева температура газу;
n – кількість молей;
R – універсальна газова постійна;
Графік залежності тиску від об’єму газу при адіабатичному процесі представлений нижче:


При адіабатичному процесі газ виконує роботу над оточуючими тілами при зниженні температури. На графіку область під адіабати – це робота система, коли її загальна теплова енергія постійна.

Посилання на основну публікацію