Що і як вивчає фізика

1. Фізика – наука про природу. Як вам добре відомо, фізика – одна з наук про природу, або, як кажуть, одна з природничих наук. Іншими природничими науками є астрономія, біологія, хімія, географія.

Фізика вивчає фізичні явища: механічні, теплові, електромагнітні, світлові й ін. До фізичних явищ відносяться рух молекул, різних машин і механізмів, планет і їх супутників, нагрівання та охолодження тіл, плавлення, кристалізація і пароутворення, зміна орієнтації магнітної стрілки поблизу провідника, по якому йде електричний струм, фотоефект, радіоактивний розпад і багато інших. У всіх цих явищах беруть участь матеріальні об’єкти або об’єкти оточуючого нас матеріального світу.

Матерія – все те, що існує реально, незалежно від нас, наших органів чуття, те, що ми можемо сприймати за допомогою органів чуття безпосередньо або використовуючи прилади.

В даний час відомі два види матерії: речовина і поле. До вещественному увазі матерії відносяться атоми, молекули, що оточують нас тіла, астрономічні об’єкти. З польовим видом матерії ви вже теж знайомі – це гравітаційне, електричне, магнітне, електромагнітне поля.

Крім явищ фізика вивчає фізичні властивості матеріальних об’єктів, такі як теплопровідність, електропровідність, пружність, міцність і т. П.

Крім фізичних явищ, існують хімічні, біологічні, астрономічні явища. Наприклад, ріст рослин являє собою біологічне явище, перетворення речовин при хімічних реакціях – хімічне. При цьому пояснення того, чому відбувається та чи інша хімічна реакція, лежить в області фізики; ріст рослин відбувається завдяки таким процесам, як дифузія і всмоктування, механізм яких має фізичну природу. Таким чином, фізичні, хімічні та біологічні явища так само, як і науки фізика, хімія, біологія, тісно пов’язані. Особливо сильно з фізикою пов’язана астрономія, яка вивчає небесні об’єкти (планети, їх супутники, зірки, галактики та ін.) І використовує при цьому фізичні методи дослідження і закони.

Виділяють три структурних рівня матерії: мікросвіт (атоми, елементарні частинки, типові розміри яких менше або дорівнюють Ю ~ 10 м), макросвіт (від молекул до тіл Сонячної системи), мегамир (типові розміри 1022 м).

Фізика вивчає властивості об’єктів і фізичні явища, що відбуваються з об’єктами мікросвіту, макросвіту і мегамира.

Посилання на основну публікацію