Щільність і в’язкість рідини

Щільність рідини визначається як межа відносини маси рідини до її обсягу.

Щільність рідини визначається як межа відносини маси рідини до її обсягу. Відзначимо величини, зазначені в формулюванні, так: маса – m, обсяг тіла -V, а для позначення щільності застосовується грецька буква ρ (читається – «ро»). Отже, формула щільності набирає вигляду:

ρ = m/V.

У більшості випадків, при зниженні температури густина зростає, і все ж в природі існують речовини, чия щільність поводиться абсолютно протилежним чином, наприклад, вода, бронза і чавун. Так, щільність води буде мати найбільшу величину при 4 ° C і зменшується як з ростом, так і зі зниженням температури щодо цієї величини.

При зміні агрегатного стану щільність речовини змінюється стрибкоподібно: щільність зростає при переході з газоподібного стану в рідке і при затвердінні рідини. Знову ж ця закономірність не властива воді, кремнію, германію та деяким іншим речовинам, оскільки їх щільність при переході в тверду фазу навпаки ставатиме менше.

Динамічний коефіцієнт в’язкості води в значній мірі залежить від температури, але майже не залежить від тиску. Величина зазначеного коефіцієнта для прісної води, отримана розрахунковим шляхом для t, ° С = 0 ° С, μ = 1,793 · 103 Па · с. Для обчислення динамічного коефіцієнта в’язкості вживають емпіричну формулу Пуазейля:

μ = 0,000183 / (1 + 0,0337t + 0,000221t2),

причому t є температурою води.

Не зайвим буде підкреслити, що в багато розрахункові формули входить відношення динамічного коефіцієнта в’язкості μ до щільності рідини ρ, таке співвідношення прийнято позначати як кінематичний коефіцієнт в’язкості (кінематична в’язкість):

ν = μ/ρ.

Значення коефіцієнтів в’язкості істотно зменшуються з ростом температури. Очевидно, що зазначені коефіцієнти в’язкості відрізняються для різних рідин. За практичного досвіду відомо, що в’язкість масла більше, ніж в’язкість води.

Посилання на основну публікацію