Ряд напруг металів

Метали, розташовані в порядку зростання алгебраїчних величин їх стандартних електродних потенціалів, утворюють електрохімічний ряд напруг металів. Li До Ва Sr Ca Na Mg Be AI Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb (H2)

Cu Hg Ag Pt Au (у порядку зменшення відновних властивостей).

1. Чим лівіше стоїть метал в цьому ряду, тим сильнішим восстановителем він є. Активні метали здатні витісняти менш активні з інших сполук, наприклад оксидів.

2. Кожен метал здатний витісняти (відновлювати) з солей в розчині ті метали, що в ряді напруг стоять правіше нього (для протікання реакції потрібно, щоб солі – як вихідні, так і утворюються – були розчинні у воді).

3. Метали, знаходяться в ряді напруг лівіше водню, здатні витісняти його з кислот в розчині; знаходяться до Zn витісняють водень із води, створюючи гідроксид.

4. Метали, які є найсильнішими відновниками (лужні і лужноземельні), в будь-яких водних розчинах взаємодіють насамперед з водою.

Посилання на основну публікацію