Робота сили тертя

Нам залишилося розглянути роботу третій механічної сили – сили тертя ковзання. У земних умовах сила тертя в тій пли іншою мірою проявляється при всіх рухах тіл.

Від сили тяжіння і сили пружності сила тертя ковзання відрізняється тим, що вона від координат не залежить і виникає завжди при відносному русі дотичних тіл.

Розглянемо роботу сили тертя при русі тіла відносно нерухомої поверхні, з якої воно стикається. В цьому випадку сила тертя спрямована проти руху тіла. Ясно, що по відношенню до напрямку переміщення такого тіла сила тертя не може бути спрямована під яким-небудь іншим кутом, крім кута 180 °. Тому робота сили тертя негативна.

Коли на тіло діє сила тяжіння або сила пружності, воно може рухатися і в напрямку сили, і проти напрямку сили. У першому випадку робота сили позитивна, у другому – негативна. При русі тіла «туди і назад» повна робота дорівнює нулю.

Про роботу сили тертя цього сказати не можна. Робота сили тертя негативна і при русі «туди», і при русі «назад». Тому повна робота сили тертя після повернення тіла в вихідну точку (при русі по замкнутому шляху) нерівна нулю.

Посилання на основну публікацію