Робота сили пружності і потенційна енергія

Так як вже було сказано, що потенційна енергія визначає взаємне положення частин тіл в просторі, то можна зробити висновок: якщо під час розтягування пружини відбувається зміна взаємного положення її частин, то відбувається зміна потенційної енергії. Тому має місце говорити про потенційної енергії пружно деформованого тіла.

Ця величина залежить від роду речовини, з якого виготовлена ​​пружина, а також від ступеня її розтягування.

Зміна потенційної енергії пружно деформованого тіла дорівнює роботі сил пружності.

Потенційну енергію мають будь-які тіла, на які діють консервативні сили.

Консервативними називаються ті сили, які не впливають на швидкість руху тіла, а визначаються взаємним розташуванням їх частин.

Посилання на основну публікацію