Робота. Потужність

Механічною роботою називають добуток модуля сили F на шлях s, пройдений точкою докладання цієї сили: А = Fs.

Одиницею роботи в СІ є джоуль (Дж). 1 Дж – це робота, що здійснюються силою 1 Н, коли точка прикладання сили проходить шлях 1 м у напрямку дії сили. Таким чином, 1 Дж = 1 H ■ м. Часто використовують одиницю роботи кДж. Робота постійної сили на будь-якої замкнутої траєкторії завжди дорівнює нулю.

Робота постійної сили, чинена при переміщенні частинки з однієї точки в іншу, не залежить від форми траєкторії, що з’єднує ці точки.

Потужністю називають відношення скоєної роботи до проміжку часу, протягом якого вона була здійснена. Потужність позначають буквами Р, N або IN. P (N, W) = A / t. Одиницею потужності в СІ є 1 Вт (ват). 1 Вт – це потужність, при якій за 1 с відбувається робота в 1 Дж. Потужність можна виразити так: Р (Л /, W) = Fv, де F- модуль сили, av – модуль швидкості.

Посилання на основну публікацію