Рівняння теплового балансу

Розглянемо два тіла (позначимо їх 1 і 2), які утворюють замкнуту систему. Це означає, що дані тіла можуть обмінюватися енергією тільки один з одним, але не з іншими тілами. Вважаємо також, що механічна робота не звершується – внутрішня енергія тіл змінюється тільки в процесі теплообміну.

Мається фундаментальний закон природи, який підтверджується всілякими експериментами – закон збереження енергії. Він говорить, що повна енергія замкнутої системи тіл не змінюється з часом.

В даному випадку закон збереження енергії стверджує, що внутрішня енергія нашої системи залишатиметься однією і тією ж: U1 + U2 = const. Якщо зміна внутрішньої енергії перших тіла одно AU1, а зміна внутрішньої енергії другого тіла одно AU2, то сумарна зміна внутрішньої енергії дорівнюватиме нулю. Попросту кажучи, скільки дожулей тепла віддало одне тіло, рівно стільки ж джоулів отримало друге тіло. Так як система замкнута, жоден джоуль назовні не вийшов.

Посилання на основну публікацію