Рівняння стану ідеального газу

З трьох агрегатних станів речовини найбільш простим для вивчення є газоподібний. У досить розріджених газах відстані між молекулами набагато більше розмірів самих молекул (тоді як у рідинах і твердих тілах молекули «упаковані» дуже щільно). Тому сили взаємодії між молекулами таких газів дуже малі.

Для опису розріджених газів у фізиці використовується модель ідеального газу. В рамках цієї моделі робляться такі припущення.

1. нехтувати розмірами молекул. Іншими словами, молекули газу вважаються матеріальними точками.

2. нехтувати взаємодією молекул на відстані.

3. Зіткнення молекул один з одним і зі стінками посудини вважаємо абсолютно пружними.

Таким чином, ідеальний газ – це газ, частинки якого не є взаємодіючими на відстані матеріальними точками і відчувають абсолютно пружні зіткнення один з одним і зі стінками посудини.

Посилання на основну публікацію