Рівняння Менделєєва-Клапейрона

Ідеальний газ можна описати трьома основними макропараметрами: тиском, температурою і об’ємом. Всі ці величини об’єднує рівняння стану, які практично одночасно відкрили два вчених, тому даний закон носить назву рівняння Менделєєва-Клапейрона:

Рівняння Менделеєва-Клайперона

р – тиск ідеального газу
V – об’єм ідеального газу
m – маса газу
M – молярна маса газу
R – універсальна газова постійна
Т – абсолютна температура ідеального газу

R – універсальна газова стала, щоб її знайти, слід перемножити кількість молекул в одному молі речовини і постійну Больцмана:

Стала Больцмана

R – універсальна газова постійна, Дж / К * моль
k – постійна Больцмана, Дж / К
NA – число Авогадро, 1 / моль

Посилання на основну публікацію