Рівняння Бернуллі для потоку реальної рідини

У реальної рідини в’язкість формує опір руху рідини. Це викликає появу додаткових втрат напору (енергії потоку).

При трансформації закономірності Бернуллі для ідеальної рідини до рівняння потоку реальної рідини потрібно брати до уваги нерівномірність розподілу швидкостей по перетину потоку і втрати енергії рідини на внутрішнє тертя, що пояснюється в’язкістю рідини.

У реальної рідини в’язкість формує опір руху рідини. Це викликає появу додаткових втрат напору (енергії потоку).

Розподіл швидкостей елементарних цівок в потоці зазвичай величини не встановлені, для цього в рівняння Бернуллі додають поправочний коефіцієнт α.

Коефіцієнт α прийнято називати коефіцієнтом кінетичної енергії або коефіцієнтом Коріоліса. Він характеризує нерівномірний розподіл швидкостей в живому перетині потоку, і дорівнює співвідношенню кінетичної енергії, розрахованої за реальними швидкостям перетину, до тієї ж енергії, обчисленої по середній швидкості в цьому ж перерізі потоку. Отже, зазначений коефіцієнт застосовується для перетворення результатів розрахунків по середньої швидкості у відповідність з реальними швидкостями.

При турбулентному типі (зі значним перемішуванням, що вирівнює швидкості на всіх ділянках потоку) кінетична енергія практично дорівнює отриманої через середню швидкість. Середнє значення коефіцієнта α беремо на проміжку 1,05 – 1,11.

При ламінарному типі (перемішування відсутня) нерівномірність поля швидкостей досить велика і кінетична енергія в 2 рази більше, ніж обчислена за середньою швидкості, α = 2.

Формула Бернуллі для двох перерізів потоку реальної рідини записують так:

Гідродинаміка. Рівняння Бернуллі для потоку реальної рідини

Закономірність Бернуллі для потоку реальної рідини з фізичної точки зору демонструє рівняння енергетичного балансу. Втрачається енергія трансформується в теплову.

Посилання на основну публікацію