Рівноприскорений рух. Вільне падіння тіл

У фізиці прискореним називають будь-який рух, при якому прискорення відмінно від нуля: а * 0. Тобто швидкість може бути як зростаючій, так і спадної і навіть незмінною по модулю, але тоді обов’язково змінюється за напрямком.

Рух з постійним прискоренням називається рівноприскореним: a = const.

Показовим прикладом рівноприскореного руху є вільне падіння тіл на Землю. Це падіння можна вважати вільним, якщо опір повітря невелике і їм можна знехтувати. У такому разі всі тіла падають з однаковим прискоренням. Прискорення вільного падіння поблизу поверхні Землі одно 9,8 м / с2.

Посилання на основну публікацію