Рівномірний рух по окружності

Крім рівномірного і рівноприскореного рухів часто доводиться зустрічатися з рівномірним рухом по колу. При такому русі модуль швидкості тіла незмінний, а змінюється її напрям. Рівномірний рух по колу відбувається з прискоренням, спрямованим в кожній точці цієї окружності до її центру, тому його називають доцентровим.

Доцентрове прискорення знаходять за формулою: ац = v * / r, де v- швидкість тіла, а г – радіус кола. Період обертання – це час, за який здійснюється один оборот. Позначається період буквою Т і визначається за формулою: Т = t / n, де t – час звернення, ал – число оборотів, скоєних за цей час.

Частота звернення – це величина, чисельно рівна числу оборотів, скоєних за одиницю часу. Вона позначається грецькою буквою v (ню); її визначають за формулою: v = n / t. Частота вимірюється в 1 / с.

Посилання на основну публікацію