Резистор в ланцюзі

Отже, давайте розглянемо випадок, коли в ланцюг зі змінним струмом підключений тільки резистор. Опір резистора називається активним. Будемо розглядати струм, який тече по ланцюгу проти годинникової стрілки. У такому випадку і струм, і напруга матимуть позитивне значення.

Для визначення сили струму в ланцюзі використовують наступну формулу з закону Ома:

У цих формулах I0 і U0 – максимальні значення струму і напруги. Звідси можна зробити висновок, що максимальне значення струму дорівнює відношенню максимальної напруги до активного опору:

Ці дві величини змінюються в однаковій фазі, тому графіки величин мають однаковий вигляд, але різні амплітуди.

Посилання на основну публікацію