1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фізика
  3. Реліктові структури

Реліктові структури

Парагенезіс пірит-f-пірротін залежить тільки від тиску і температури, можливо, вдасться встановити в цьому випадку і тиск, в) спільне знаходження продуктів розпаду Fe2TiO4H FeTiOa в багатьох титаномагнетитів вказує на дуже незначне, але з охолодженням, природно швидко піднімається, парціальний тиск кисню; ці взаємини представляють можливості для експериментування; г) часто спостерігалося в сідерітових жилах Зігерланда, змінених на контакті з базальтами, освіта магнетиту і халькозіна виявляє вже такі складні реакції, що, незважаючи на ясні і прості співвідношення мінералів, оцінка тиску здається безнадійною, і так буде в більшості випадків.

Релікти. Для пізнання історії формування якого-небудь родовища виключно важливе значення мають реліктові структури попередніх стадій освіти. Навіть при утворенні самого простого гидротермального родовища, якщо говорити тільки про температуру, повинні були, мабуть, мати місце, принаймні, три стадії: впровадження гарячого розчину в більш холодне середовище, при якому повинно мати місце випадіння речовини; вища ступінь впливу внаслідок привноса речовини і нагріву, при якому в залежності від умов спочатку освічені парагенезіси можуть бути змінені або перетворені в високотемпературні асоціації, і, нарешті, час спаду термальною активності, при якому змінився хімічний склад розчину може впливати на мінеральний склад ранніх стадій і зумовити випадання нових елементів, які до цього вже знаходилися в розчині, але не випадали.

Таким чином, перетворення мінерального складу на пізніх стадіях не завжди має бути обумовлено новим привносом речовини. Це значною мірою відноситься до що виявляється в певних типах родовищ пізньої мінералізації (мінерали сурми в свинцево-цинкових рудних жилах, мінерали телуру в золотокварцевих жилах, мінерали срібла в кобальто-нікелево-миш’якових родовищах). По суті, все те, що відноситься до ранніх стадій освіти і не знаходиться більше в рівновазі (речовинно, структурно або парагенетичних) з більш пізніми стадіями, а також з тими співвідношеннями, які виявляються при розтині гірничими роботами, зараз представляє собою «релікт». Ми, звичайно, обмежимося випадками, де мало місце значне зміна і в існуючому оточенні мінерали або структури здаються за складом або формі чужорідними; так, наприклад, якщо в масі лимонита залізної капелюхи замість властивою цьому мінералу структури скляній голови з’являються осередки ромбоедричної форми, то вони вказують на наявність тут минулого сідерітових маси або якщо у тиску масі залізно-слюдкового сланцю епізони зустрічаються залишки магнетиту і т. д. Природно, що число реліктів, включаючи кожен залишок від заміщення, кожен розпад, кожну Псевдоморфоза, нескінченно велике, і тут неможливо привести навіть частина наявного матеріалу.

ПОДІЛИТИСЯ: