Релейний захист і автоматика

Релейний захист є невід’ємним елементом будь-яких енергетичних систем, коли необхідно моментальне реагування на ситуацію, що виникла і обслуговуючому персоналу просто не під силу оперативно і правильно зреагувати на що відбулася аварійну ситуацію. Релейний захист і автоматика виконується у вигляді різних автономних електричних пристроїв, які встановлюються на функціонуючих частинах енергосистеми і, в свою чергу, швидко реагують на «КЗ» (коротке замикання) в певних зонах, тим самим негайно впливаючи на повне знеструмлення цих силових елементів.

Різновиди електричних захистів:

  • 1) Основним захистом прийнято називати захист, яка спочатку розрахована для всіх, або ж певного виду короткого замикання в межах наявного захищається елемента з проміжком часу на спрацьовування меншим, ніж у інших встановлених електричних захистів.
  • 2) Резервна автоматичний захист ставиться на додаток до основної електричної захисту для випадків несподіваного її відмови або виводу з ладу. А також її ставлять замість електричних захистів суміжних частин при їх неспрацьовуванні або відмову наявних вимикачів цих частин.

Релейний захист і автоматика бувають мінімальні і максимальні:

  • 1) Мінімальна електричний захист реагує на зниження діючого значення щодо потрібного параметра спрацьовування.
  • 2) Максимальні точки зору електричної безпеки, в свою чергу, спрацьовують при збільшенні діючої величини в безпосередній момент, коли вона перевищить поріг заданої величини (рівень спрацьовування захисту).

Основні вимоги (що виходять з функцій захисту):

  • 1) Безпосереднє спрацьовування при внутрішніх електричних коротких замикань (в зоні, що захищається частини електромережі);
  • 2) Чи не реагування на зовнішні короткі замикання;
  • 3) Стійке неспрацювання в певних режимах роботи без короткого замикання (комутації, коливання навантаження, асинхронний режим і т.д.).

Для найбільш ефективного виконання даних функцій релейного захисту та автоматики надаються деякі специфічні властивості. Верхнеуровневимі властивостями, які також називають якісними показниками функціонування, є: стійкість роботи, селективність і надійність.

Є 3 різновиди неправильних дій релейного захисту:

  • 1) Відмова спрацьовування (ОС) – не виконується селективна функція релейного захисту;
  • 2) Зайве спрацьовування (ІС) – порушення роботи релейного захисту та автоматики;
  • 3) Помилкове спрацьовування (ЛЗ) – результат поганий надійності захисту.

Самий відчутної шкоди для електричної системи буває при відмові спрацьовування (ОС), яке є результатом неповноти наявної селективності. Зайві спрацьовування, це результат задовільною стійкості функціонування системи. Мінімальний збиток несе «ЛЗ» (порушення надійності релейного захисту та автоматики).

Селективність є вищою якістю релейного захисту та автоматики, що забезпечує повне відключення тільки пошкодженої частини мережі при виникненні короткого замикання. Вона розділяється на відносну і абсолютну:

Релейний захист і автоматика з відносною селективністю може бути задіяна при зовнішніх електричних коротких замикань в режимі резервування. Вона потребує витримці часу для узгодження з різними захистами суміжних елементів.

Релейний захист і автоматики з абсолютною селективністю захисту по своїй роботі не може спрацьовувати при виникненні зовнішніх коротких замикань. З цієї причини захист не потребує витримки часу, вона не може забезпечувати функцію резервування, тому релейний захисту з абсолютною селективністю найбільш частіше використовується в якості головних електричних захистів.

Посилання на основну публікацію