Рекомендації щодо вирішення завдань на статику

В основі кожного алгоритму лежить дві основні умови рівноваги, які слід записати в першу чергу в проекціях з урахуванням знаків.

Для тіла, що рухається поступально без обертань, слід:

1. Зробити схематичний рисунок умови задачі. На даному малюнку слід позначити всі сили, вказуючи напрямки і точки прикладання. На малюнку слід вказати вісь і плечі.

2. На малюнку слід вказати напрямки осей. Вони вибираються довільно з урахуванням зручності знаходження проекцій.

3. Записати умови рівноваги. Якщо кількість сил не перевищує трьох, то для зручності їх слід об’єднати в один трикутник, в якому можна скористатися теоремою синусів, косинусів, Піфагора для визначення невідомих величин.

Рішення задач для тіл, що мають вісь обертання:

1. На малюнку вказати всі сили, плечі, напрямок моментів.

2. Скласти рівняння рівноваги щодо осі. Якщо вісь не задана, то встановити її в нерухому точку тіла. Щодо даної осі слід визначити знаки моментів.

3. Скласти систему рівнянь рівноваги і розв’язати цю проблему щодо невідомої величини.

Посилання на основну публікацію