Реактивний опір

Реактивний опір – це опір проходженню змінного електричного струму в електричному ланцюзі, обумовлене наявністю в ній індуктивності або конденсатора.

Справа в тому, що для постійного струму індуктивність є звичайним провідником і тому опір його проходженню в ланцюзі мізерно мало. Конденсатор при тих же умовах для постійного струму є діелектриком – його електричний опір нескінченно велике.

Якщо ж ми маємо справу зі змінним струмом, то в цьому випадку опір його проходженню по ланцюгу індуктивності або конденсатора залежить від безлічі факторів: частоти самого струму, ємності конденсатора або індуктивності котушки.

Дуже часто конденсатор і індуктивність через наявність в них реактивного опору називають реактивними елементами або реактивними електронними компонентами.

Чим обумовлено реактивний опір

У котушці

При протіканні змінного електричного струму через котушку, він створює в її витках магнітне поле, а воно в свою чергу обумовлює створення електрорушійної сили. Ця ЕРС спрямована проти зовнішнього струму, тому перешкоджає йому, тобто створює опір. Як правило, реактивний опір індуктивності називають ще індуктивним.

У конденсаторі

При протіканні змінного струму через ланцюг конденсатора відбуваються процеси накопичення і віддачі електричного заряду, пов’язані з дією в ланцюзі електричного поля. Його дія також протилежно по напрямку до зовнішнього струму і тому створює для нього опір. Це опір ще називають ємнісним.

цікаво

Реактивний опір котушки зі збільшенням її індуктивності (кількості витків) буде збільшуватися. У конденсаторі ж зростання ємності (збільшення площі електродів) призводить до прямо протилежного ефекту – зменшення реактивного опору.

Посилання на основну публікацію