Провідники і діелектрики: визначення

Більшість тіл за своїми електричними властивостями можна розділити на провідники і діелектрики. У чому ж між ними відмінність?

У тілах, з властивостями провідника, міститься достатня кількість вільних електричних зарядів, які здатні переміщатися під дією електричного поля. Попросту кажучи, ці тіла здатні проводити електричний струм. До провідникам відносяться метали, розчини солей і кислот, тіла людей і тварин.

Діелектриками називаються тіла, що не містять в собі вільні електричні заряди, тобто не здатні проводити струм. До таких тіл відносяться пластик, гума, повітря, скло, папір і ін. Інакше ці тіла називають ізоляторами.

Цікаво наприклад, що вода в чистому вигляді (дистильована) є діелектриком, а з домішками солей (звичайна водопровідна або морська) – провідником.

Цікаво, що в XVII столітті все тіла поділялися за іншою ознакою – на здатні електризуватися при їх натирання і тіла не здатні до цього. І лише на початку XVIII століття англійським фізиком Стефаном Греєм було встановлено, що є тіла здатні проводити електричний струм. У 1729 році він встановив явище електропровідності тіл.

Посилання на основну публікацію