Промислові відходи

Найбільшим фактором екологічних катастроф є саме промислові відходи. Правила транспортування, знешкодження, утилізації постійно порушуються. Найчастіше сміття просто сплавляється по річці, викидається на найближчому пустирі, газоподібні речовини не збираються.

У промисловості сміття часто утворюється, як побічний продукт виготовлення основної продукції. Це матеріали і речовини, які були утворені при виконанні промислових процесів, але втратили свої якості.

Це матеріали і речовини:

  • лісопереробних виробництв;
  • видобутку копалин;
  • теплової та електричної енергетики;
  • аграрно-промислового комплексу.

Промисловий сміття повинен перероблятися і утилізуватися саме виробництвом, яке його створило. Для цього працюють інженери, які ведуть облік відпрацювань, керуючі своєчасним очищенням і знешкодженням.

Якщо ж побічні продукти можна повторно використовувати, вони називаються поворотними. Вимоги до них нижче, ніж до основного продукту, але вони використовуються або в підсобному виробництві, або для виготовлення нової продукції другого класу.

Небезпечні промислові відходи повторно не використовуються. Їх потрібно сортувати відповідно до класу небезпеки, знешкоджувати термічним, хімічним або механічним шляхом. І тільки потім проводити поховання на спеціально виділених полігонах.

Посилання на основну публікацію