Процес електролізу

Вся суть процесу електролізу полягає в перетворенні іонів розчину (розплаву) в атоми через додавання або відібрання електронів. Така зміна відбувається завдяки зовнішній електричного кола, в якій існує електричний струм. В такому колі обов’язково є джерело електрики, який є постачальником електронів на одному електроді – катоді, і своєрідним насосом викачувати електрони на іншому електроді – аноді. На катоді завжди надлишок електронів і в його сторону рухаються катіони (+), щоб отримати бракуючі електрони і стати атомами, а на аноді – недолік електронів і в його сторону рухаються аніони (-), які мають зайві електрони на своїй орбіті, з тим, щоб віддати їх і стати нейтральними атомами.

В результаті електричний струм в рідини призводить до хімічних перетворень речовин, тобто відбувається хімічна реакція. Будь-яка хімічна реакція пов’язана з електрикою. Атоми і молекули змінюють свої заряди (валентність), окислюються і відновлюються, якщо говорити мовою хімії.

Дуже часто процес електролізу супроводжується фізичним явищем газоутворення. Наприклад, при електролізі розчину кухонної солі у воді утворюються газоподібні хлор і водень. У всякому разі, коли використовуються водні розчини (електроліти), буде на катоді виділяться водень. При використанні в якості електроліту розчину мідного купоросу CuSO4 (сульфат міді II) на катоді буде осідати кристалічна мідь.

Процес електролізу є зворотним того процесу, який відбувається в гальванічних елементах при їх використанні. Якщо при електролізі відновлюється цинк, то в гальванічному елементі він окислюється.

Посилання на основну публікацію