Привід крана електричний

Під електричною системою управління приводом мається на увазі повний комплекс, який складається з електричного перетворювача, пристроїв управління для забезпечення комутації електричного струму в ланцюзі електричного двигуна, системи ручного управління або ж програмного (автоматичного) контролю, системи колійного або швидкісного контролю , різних елементів електричного захисту обладнання і механізму, який діє на електричні пристрої вимикання обладнання та механізм а в цілому.

Електроланцюзі електричних приводів крана можна розбити на такі види:

1) Основні електричного кола, по яких тече основний струм електроенергії приводу крана.
2) електроланцюг збудження, по яких тече струм безпосереднього збудження електричних машин працюють на постійному струмі, електричних машин (синхронних) змінного струму або ж електричних магнітів гальмівних систем, і струм електродвигунів гідравлічних штовхачів.
3) електроланцюг безпосереднього управління, за якими здійснюється подача команд управління до наявних комутаційним системам головних електроланок і ланцюгів самого порушення від елементів управління. У цих електроланцюгах управління відбувається якась послідовність роботи команд і певних перемикань по наперед заданій програмі.
4) електроланцюг сигналізації, що повідомляють контролюючому пристрою або оператору інформацію про реальний стан усіх наявних комутуючих систем основних електроланок і ланцюгів безпосереднього управління або ж про величину параметрів електричного приводу і механізму.

У приводі крана електричного використовуються статичні і електромашинні перетворювачі електроенергії. У цих перетворювачах 2 (або більше) електричні машини трансформують електричну енергію, яка згодом споживається від електромережі, в електричну енергію з керованими параметрами (частота, величина напруга, струм). У статичних перетворювачах трансформація електроенергії відбувається шляхом безконтактної комутації електроланок змінного або постійного струму за допомогою керованих і некерованих тиристорів, сімісторов, транзисторів (напівпровідникових елементів).

Апаратура управління приводом крана електричного є загальним комплексом, що має в собі безконтактні та контактні пристрої комутації в електроланцюгах електричного двигуна, перетворювачів електроенергії і безпосереднього управління, а також частини пристроїв захисту всіх наявних електроланок. Контактні пристрої в крановому приводі електричному можна поділити на 2 основні групи:

1) управління контактними пристроями відбувається самим оператором
2) управління відбувається за допомогою електромагнітного пристрою

За способом управління, системи приводу крана управління розділимо:

1) керовані здійснюється силовими кулачковими контролерами, в тому випадку, коли дія управління, враховуючи і сам вибір потрібних прискорень, відбувається оператором
2) керовані здійснюється кнопковими постами, це коли управління обмежена особливостями наявного поста і робочою програмою розгону (або гальмування)
3) керовані здійснюється досить складною системою (магнітним пристроєм із застосуванням перетворювача електроенергії або без його використання

За умовами регулювання системи управління приводами крана поділяються:

1) регуляція швидкості нижче номінальної
2) регуляція швидкості нижче і вище номінальної
3) регуляція уповільнення і прискорення руху

Вибір тієї чи іншої системи управління для приводів кранових механізмів робиться на основі наявного діапазону його роботи, безпосереднього способу управління, рівня зносостійкості, широтою можливих потужностей приводів, динамічних і енергетичних показників, додаткових даних, що визначають умови роботи приводів крана.

Посилання на основну публікацію