Прискорення при рівноприскореному русі

Кожен спостерігав, як автомобілі стоять на перехресті доріг, чекаючи дозволяючого сигналу світлофора. Як тільки зігрітися зелене світло, найбільш нетерплячий з водіїв різко рушає з місця. Інший водій починає рух плавно. У результаті обидва автомобілі можуть розігнатися до однієї і тієї ж швидкості, але перший з них досягає необхідної швидкості швидше. У цьому випадку прийнято говорити, що перший автомобіль, набираючи швидкість, рухався з великим прискоренням, ніж другий.

Таким чином, прискорення характеризує швидкість зміни швидкості. Виходячи з цього, можна записати формулу прискорення за аналогією з формулою швидкості.

Прискорення – векторна фізична величина, що дорівнює відношенню зміни швидкості Av до часу At, за яке сталося це зміна.

Якщо розглядати малий проміжок часу, то розрахунки за цією формулою дають миттєве прискорення. У разі рівноприскореного руху середнє і миттєве прискорення рівні. Надалі ми будемо розглядати тільки рух з постійним прискоренням.

У СІ одиниця прискорення – метр на секунду в квадраті (м / с2).

Посилання на основну публікацію