Принцип відносності

Важливим принципом класичної механіки є принцип відносності. Цей принцип був вперше сформульований Галілеєм, тому його можна віднести до основи теорії. Проте важливість цього принципу дозволяє включити його в ядро ​​класичної механіки.

Щоб зрозуміти суть принципу відносності, звернемося до запропонованого Галілеєм уявному експерименту. Галілей пропонував уявити просторе приміщення без вікон під палубою корабля. Поки корабель стоїть нерухомо, можна спостерігати, як відбуваються різні механічні явища: як літають мухи, як плавають рибки в акваріумі, як капає вода з підвішеного судини в стоїть під ним іншу посудину. Потім слід спостерігати ті ж явища, коли корабель рухається рівномірно і прямолінійно. У всіх спостережуваних явищах як у випадку спокою, так і у випадку рівномірного прямолінійного руху, відповідно до Галілею, неможливо буде виявити ніяких відмінностей. Тому ні по одному з цих явищ не можна встановити, рухається корабель чи ні.

Таким чином,

всі механічні явища протікають однаково у всіх інер-ціальних системах відліку при однакових початкових умовах.

У цьому полягає принцип відносності, часто званий принципом відносності Галілея. Згодом принцип відносності був узагальнений німецьким фізиком Альбертом Ейнштейном (1879-1955) на всі явища природи.

Питання для самоперевірки

1. У чому полягає принцип незалежності дії сил?

2. Що називають рівнодіючої силою?

3. Про яку силу йде мова в другому законі Ньютона? Чому?

4. Яке тіло називають ізольованим? У якому випадку реальне тіло можна вважати ізольованим?

5. У чому полягає принцип відносності Галілея?

Посилання на основну публікацію