Принцип відносності Галілея — доповідь

Щоб зрозуміти, що відбувається з тілами, які рухаються з високими швидкостями, слід більш детально розглянути принцип відносності Галілея.

Отже, давайте уявимо, що ми знаходимося на кораблі, в каюті якого немає ні вікон, ні будь-яких інших отворів, через які можна було б подивитися на оточення корабля. Питання: чи зможемо ми визначити, рухається корабель рівномірно або нерухомий? У даній каюті ми можемо розглядати ті ж процеси, що і якби ми перебували на Землі. Ми можемо розглядати рух тіла по похилій площині, рух тіла, яке падає або ж будь-які види руху. Але всі вони будуть протікати таким же чином, як і якби відбувалися поза корабля на суші.

Таким чином, можна зробити висновок, що, якщо ви нерухомі або перебуваєте в системі, яка рухається рівномірно, всі фізичні процеси протікають однаково. А, отже, не можна визначити, як веде себе корабель, перебуваючи в каюті.

Таким чином, всі системи, що рухаються рівномірно, або знаходяться в стані спокою, інерційні.

Згідно з принципом відносності Галілея, всі процеси протікають однаково в усіх ІСВ.

Посилання на основну публікацію