Принцип суперпозиції полів – коротко

Оскільки напруженість є силовою характеристикою поля і визначається як сила, що діє на одиничний позитивний заряд, можна вважати, що принцип суперпозиції справедливий і для напруженості. У тому випадку, коли джерел поля декілька, результуюча напруженість електростатичного поля визначається геометричною сумою напруженостей полів, створених кожним зарядом. У цьому полягає принцип суперпозиції полів, який може бути сформульовано таким чином. Якщо в певній точці простору електростатичне поле створюється декількома джерелами, напруженості яких в даній точці Е2і т. Д., То результуюча напруженість в цій точці дорівнює.

Питання для самоперевірки

1. Які основні особливості електростатичного поля?

2. Дайте визначення напруженості електростатичного поля.

3. Як визначити напруженість електростатичного поля точкового заряду в деякій точці?

4. У чому полягає принцип суперпозиції полів?

Посилання на основну публікацію