Принцип суперпозиції електричних полів

Якщо взяти пробний заряд і розмістити його на деякій відстані від інших зарядів, то на нього будуть діяти всі електричні поля зарядів, що знаходяться на якійсь відстані від нього. Так як ми знаємо, що напруженість є векторною величиною, тому для отримання загальної напруженості, яка діє на пробний заряд, слід знайти векторну суму.
Для того, щоб визначити загальну напруженість, яку створюють кілька зарядів, необхідно скористатися принципом суперпозиції, який був отриманий завдяки знанням з динаміки:

Для визначення напруженості, створюваної деякою кількістю зарядів в даній точці, необхідно знайти векторну суму напруженостей кожного заряду:

Е – вектор напруженості результуючого електричного поля.

Е1, Е2, … Еn – вектори напруженостей всіх електричних полів.

Так як потенціал – це аддитивна скалярна величина, щоб знайти його значення в деякому місці електричних полів, досить скласти потенціали всіх полів, що діють на пробний заряд. Тобто принцип суперпозиції потенціалів каже, що загальний потенціал в точці дорівнює алгебраїчній сумі всіх потенціалів поля, яке створює в окремо кожен заряд.

Посилання на основну публікацію