Принцип дії короткого замикання

До початку виникнення короткого замикання величина струму в електричному ланцюзі мала стале значення iп. При різкому короткому замиканні в цьому ланцюзі через сильний зменшення загального опору кола електричний струм значно підвищується до значення Ік. Спочатку, коли час t дорівнює нулю, електричний струм не може різко змінитися до іншого сталого значення, так як в замкнутому ланцюзі крім активного опору R, є ще і індуктивне опір L. Це збільшує в часі процес зростання струму при переході на новий режим.

В результаті в початковий період короткого замикання електричний струм зберігає первісне значення iK = iно. Щоб струм змінився, потрібен певний час. У перші миті цього часу струм підвищується до максимального значення, далі трохи знижується, а потім через певний період часу приймає сталий режим.

Період часу від початку замикання до усталеного режиму вважається перехідним процесом. Струм короткого замикання можна розрахувати для будь-якого моменту протягом перехідного процесу.

Струм КЗ при режимі переходу краще розглядати у вигляді суми складових: періодичного струму i Пt з найбільшою періодичної складової I пт і апериодического струму i аt (його найбільше значення – I am).

Аперіодична складова струму КЗ під час замикання поступово згасає до нульового значення. При цьому її зміна відбувається по експоненційної залежності.

Можливий максимальний струм КЗ вважають ударним струмом iу. Коли немає загасання в початковий момент замикання, ударний струм визначається:

 де

  • inm є амплітудою періодичної струмово] складової.
Посилання на основну публікацію