Принцип дії електричного струму – коротко

Коли заряд рухається по провіднику, то електромагнітне поле виконує над ним роботу. Дана величина характеризується напругою. Заряди прямують у бік зниження потенціалів, проте для підтримки зазначеного процесу необхідний деякий джерело енергії.

Напруга на свій показником відповідає роботі поля, яке необхідно для переміщення одиничного заряду Кулона на даній ділянці. При переміщенні заряду виникають явища, при яких електроенергія може приходити в інші види енергії.

Для доставки електроенергії від електростанції до кінцевого споживача необхідно виконати певну роботу. Для створення необхідного напруги, тобто можливості виконання роботи електроструму по переміщенню заряду, застосовується трансформатор. Цей пристрій виробляє збільшення показника напруги.

Отриманий струм під високою напругою, іноді достілающім 10 тисяч Вольт, рухається по високовольтних дротах. При досягненні місця призначення, він потрапляє на трансформатор, який зменшує напругу до промислових або побутових показників. Далі струм направляється на виробництва, в квартири і будинки.

Посилання на основну публікацію