✅Приклади фізичних явищ

Всі фізичні тіла складаються з речовини і з усіма фізичними тілами відбуваються різні фізичні явища.

Фізичні явища бувають:

  • механічними;
  • тепловими;
  • звуковими;
  • оптичними;
  • електричними і магнітними;
  • Бувають і інші фізичні явища.

До механічних фізичних явищ відносяться різні рухи і взаємодії тіл. Людина може йти, м’яч стикатися з поверхнею Землі і відскакувати, планети рухатися по орбітах навколо своїх зірок, автомобілі набирати швидкість (прискорюватися), ліфт підніматися і опускатися.

Теплові явища пов’язані зі зміною температури тіл і виникаючими в наслідок цього змінами їх фізичного стану.

Так тіла здатні нагріватися і охолоджуватися. Деякі при цьому плавляться (як залізо на заводі або віск свічки при її горінні), інші випаровуються (вода при нагріванні), треті переходять з газу в рідкий стан або з рідкого у твердий (кисень при сильному охолодженні може скраплюватися, вода перетворюється на лід).

До звукових відносять явища, пов’язані з поширенням звуку в різних середовищах, поведінкою звукових хвиль при зіткненні з перешкодами та інші явища, пов’язані зі звуком.

Оптичні явища пов’язані зі світлом

Здатність бачити у тварин (у тому числі і людини) виникла завдяки тому, що в природі є світло. Під впливом світла рослини синтезують органічні речовини (однак це не оптичне явище!). Такий розділ фізики як оптика вивчає, як світло поширюється, відбивається від предметів, заломлюються, проходячи через різні середовища.

Електричні та магнітні явища пов’язані один з одним, тому вивчаються спільно. Ми звикли до електрики і часто навіть не замислюємося, з чим пов’язане це явище. Воно пов’язане з існуванням електрично заряджених частинок.

Відкриття та вивчення електричних явищ в недалекому минулому дозволили нам вже зараз користуватися електричним освітленням, перетворювати електрику в рух тіл, винайти телебачення і комп’ютери. Магнітні явища можна спостерігати, коли постійні магніти взаємодіють між собою (Земля і компас) або притягують залізні предмети.

Посилання на основну публікацію