Причина анізотропії властивостей кристалів

Причиною анізотропії властивостей монокристалів є те, що частинки, що їх утворюють, розташовуються в певному порядку. Якщо виділити в монокристалі кілька напрямків, то можна помітити, що в кожному напрямку буде розташовуватися різне число частинок (рис. 109, а). Різниця в щільності розташування частинок, а як наслідок і в силах взаємодії в залежності від обраного напрямку і призводять до анізотропії властивостей монокристалів.

У полікристалам кристалики розташовані безладно, тому на прямих, проведених в різних напрямках, буде знаходитися приблизно однакове число частинок (рис. 109, б). Це і визначає незалежність властивостей полікристала від напрямку.

Питання для самоперевірки

1. Які тверді тіла ізотропні, а які анізотропні? У чому проявляється анізотропія властивостей кристалів?

2. Поясніть анізотропію і ізотропію властивостей кристалів на основі будови твердих тіл.

3. Чим пояснюється велика міцність алмазу в порівнянні з графітом?

Посилання на основну публікацію