Правило Ленца. Самоіндукція

Правило Ленца свідчить: індукційний струм завжди спрямований так, щоб протидіяти причини, що викликала цей струм.

Самоіндукцією називається виникнення вихрового електричного поля в провідному контурі при зміні в ньому ж самому сили струму. Відповідно до правила Ленца це вихрове електричне поле має такий напрям, при якому виникає протидія того що зміни сили струму в колі, що його викликало. При збільшенні сили струму напруженість з’явився вихрового електричного поля буде спрямована протилежно току (заважаючи йому наростати), а при зменшенні сили струму вона буде спрямована в ту ж сторону, що і струм (перешкоджаючи його спаданням).

Посилання на основну публікацію