Правила струму і напруги

Струм і напруга підкоряються правилам:

Сума струмів, що входять в точку, дорівнює сумі струмів, що виходять з точки (правило збереження заряду). Таке правило є законом Кірхгофа для струму. Точка входу і виходу струму в цьому випадку називається вузлом. Наслідком з цього закону є наступне твердження: в послідовній електричного кола групи елементів величина струму для всіх точок однакова.

У паралельній схемі елементів напруга на всіх елементах однаково. Інакше кажучи, сума падінь напруг в замкнутому контурі дорівнює нулю. Цей закон Кірхгофа застосовується для напружень.

Робота, виконана в одиницю часу схемою (потужність), виражається в такий спосіб: Р = U * I. Потужність вимірюється у ВАТ. Робота величиною 1 джоуль, виконана за 1 секунду, дорівнює 1 вату. Потужність поширюється у вигляді теплоти, витрачається на здійснення механічної роботи (в електродвигунах), перетворюється у випромінювання різного виду, накопичується в ємностях або батареях. При проектуванні складних електричних систем, однією з проблем є теплове навантаження системи.

Посилання на основну публікацію