Правила магнітного поля

Розглянемо основні правила зображення магнітного поля для різних провідників.

Правило свердлика

Силова лінія зображується в площині, яка розташована під кутом 900 до шляху руху струму таким чином, щоб в кожній точці сила була спрямована по дотичній до лінії.

Щоб визначити напрямок магнітних сил, потрібно згадати правило гвинта з правою різьбою.

Буравчик потрібно розташувати по одній осі з вектором струму, рукоятку обертати таким чином, щоб буравчик рухався в бік його напрямки. В цьому випадку орієнтація ліній визначиться обертанням рукоятки гвинта.

Правило свердлика для кільця

Поступальне переміщення свердлика в провіднику, виконаному у вигляді кільця, показує, як орієнтована індукція, обертання збігається з плином струму.

Силові лінії мають своє продовження всередині магніту і не можуть бути роз’єднаними.

Магнітне поле різних джерел підсумовуються між собою. При цьому вони створюють загальне поле.

Магніти з однаковими полюсами відштовхуються, а з різними – притягуються. Значення сили взаємодії залежить від віддаленості між ними. При наближенні полюсів сила зростає.

Параметри магнітного поля

  • Зчеплення потоків (Ψ).
  • Вектор магнітної індукції (В).
  • Магнітний потік (Ф).

Інтенсивність магнітного поля обчислюється розміром вектора магнітної індукції, яка залежить від сили F, і формується струмом I по провіднику, що має довжину l: У = F / (I * l).

Магнітна індукція вимірюється в Тесла (Тл), в честь вченого, який вивчав явища магнетизму і займався їх методами розрахунку. 1 Тл дорівнює індукції магнітного потоку силою 1 Н на довжині 1 м прямого провідника, що знаходиться під кутом 900 до напрямку поля, при протікає струмі в один ампер:

1 Тл = 1 х Н / (А х м).

Правило лівої руки

Правило знаходить напрямок вектора магнітної індукції.

Якщо долоню лівої руки розмістити в полі, щоб лінії магнітного поля входили в долоню з північного полюса під 900, а 4 пальці розмістити за течією струму, великий палець покаже напрям магнітної сили.

Якщо провідник знаходиться під іншим кутом, то сила буде прямо залежати від струму і проекції провідника на площину, що знаходиться під прямим кутом.

Сила не залежить від виду матеріалу провідника і його перетину. Якщо провідник відсутня, а заряди рухаються в іншому середовищі, то сила не зміниться.

При напрямку вектора магнітного поля в одну сторону однієї величини, поле називається рівномірним. Різні середовища впливають на розмір вектора індукції.

Посилання на основну публікацію