Похідна

Похідна скалярною або векторної функції є швидкість зміни цієї функції. У фізиці ми постійно цікавимося швидкістю зміни будь-яких величин. Ось чому використання похідною пронизує всю фізику.

Суворе математичне визначення похідною спирається на поняття межі, яке в школі не проходять. Але визначення межі нам зараз і немає чого. Найголовніше – вловити основну ідею, яка лежить в основі поняття межі.

Посилання на основну публікацію